OUTRUP BIOGAS

BLIV
LEVERANDØR

BLIV
LEVERANDØR


Hos Outrup Biogas producerer vi biogas på en biomasse, der består af husdyrgødning – gylle og dybstrøelse, majs samt andet organisk affald.

OUTRUP BIOGAS

SAMARBEJD MED OS


Ønsker du at blive leverandør hos Outrup Biogas?

Vi er altid interesseret i nye leverandører, men især økologiske produkter.

Da vi har en økoprocent vi skal overholde, har vi en begrænset mængde konventionelle produkter at anvende. 

Gylle

Hvis du er interesseret i at levere gylle hos Outrup Biogas, så sørger vi for at hente din friske gylle i et interval, som vi aftaler indbyrdes og som fungerer bedst for begge parter. Vi leverer afgasset gylle tilbage i din lagertank. Vi bytter gylle op til en distance på 20 km fra biogasanlægget.

Grundet reglerne omkring økologiske kvæg i sommerhalvåret, da er vi en smule udfordret på økologisk kvæggylle om sommeren, så dette har stor interesse.

Vi er interesseret i forskellige typer af gylle, men har denne prioriteret rækkefølge.

 • Kvæggylle 
 • Slagtesvingylle
 • Sogylle
 • Minkgylle

Gødning

Er du interesseret i at levere dybstrøelse mv. hos Outrup Biogas, så er dette også muligt. Vi leverer afgasset gylle tilbage til din lagertank og sørger for, at du får samme kgN tilbage, som du har leveret. 

Grundet reglerne omkring økologiske kvæg i sommerhalvåret, da er vi en smule udfordret på økologisk dybstrøelse om sommeren, så dette har stor interesse.

Vi er interesseret i flere typer dybstrøelse: 

 • Kvæg
 • Kyllinger
 • Høns
 • Hest
 • Geder
 • Mm.

Fordele

 • Minimal lugt fra afgasset gylle
 • Stor kvælstoftilførsel til dine afgrøder
 • Varmebehandlet gylle som er fri for smitsomme sygdomme samt spiredygtige frø
 • Den absolutte mest miljøvenlige gødning

Andet

Vi har ikke en kategori III godkendelse, hvorfor vi ikke må anvende industriaffald, såsom slagteriaffald, mejeriaffald mv.

Skulle du ligge inde med et parti afgrøder/foder, som du ikke kan bruge selv, eller har for meget af, da er du velkommen til at kontakte os.

Outrup Biogas er et af de første økologiske biogasanlæg i Danmark, som er opført for at lave grøn energi til lokalområdet.