OUTRUP BIOGAS

BLIV LEVERANDØR

―​

Hos Outrup Biogas producerer vi biogas på en biomasse, der består af

husdyrgødning – gylle og dybstrøelse, majs samt andet organisk affald.​

Samarbejd med os

Ønsker du at blive leverandør hos Outrup Biogas?

Vi er altid interesseret i nye leverandører, men især økologiske produkter.

Da vi har en økoprocent vi skal overholde, har vi en begrænset mængde konventionelle produkter at anvende.

GYLLE

Hvis du er interesseret i at levere gylle hos Outrup Biogas, så sørger vi for at hente din friske gylle i et interval, som vi aftaler indbyrdes og som fungerer bedst for begge parter. Vi leverer afgasset gylle tilbage i din lagertank.

Vi er interesseret i forskellige typer af gylle:

 • Kvæggylle
 • Svinegylle

GØDNING

Er du interesseret i at levere dybstrøelse mv. hos Outrup Biogas, så er dette også muligt. Vi leverer afgasset gylle tilbage til din lagertank og sørger for, at du får samme kgN tilbage, som du har leveret.

Vi er interesseret i flere typer dybstrøelse:

 • Kvæg
 • Kyllinger
 • Høns
 • Hest
 • Mm.

FORDELE

 • Minimal lugt fra afgasset gylle
 • Stor kvælstoftilførsel til dine afgrøder
 • Varmebehandlet gylle som er fri for smitsomme sygdomme samt spiredygtige frø
 • Den absolutte mest miljøvenlige gødning

ANDET

Vi har ikke en kategori III godkendelse, hvorfor vi ikke må anvende industriaffald, såsom slagteriaffald, mejeriaffald mv.

Skulle du ligge inde med et parti afgrøder/foder, som du ikke kan bruge selv, eller har for meget af, da er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt os

Outrup Biogas ApS

Outrup Biogas er et af de første økologiske biogasanlæg i Danmark, som er opført for at lave grøn energi til lokalområdet.

Kontaktoplysninger

​Lundtangvej 165, 6855 Outrup

Telefon: +45 28 71 03 54

E-mail: Info@outrupbiogas.dk

følg os her